Spolupracovníci

Uvedený zoznam je písaný mnou ( Peter Sihelský ) na základe spolupráce s dotyčnými osobami. Uvedené osoby nemusia...

Problémy a riešenia

Celý tento dokument má asi 20 strán a je v ňom spísaná veľká múdrosť. Mám viac originálov priamo od autora k...

Spôsob

Na spôsobe pracujeme každý deň, ale nebude môcť byť všetko verejné. Predsa len nie každý chce to čo My a keby vedeli...

Najsúrnejšie Oznamy a o nás

Dátum poslednej úpravy : 15.11.2020 02:47 Vážení občania. Tak už dnes to začína. Vy čo sa tešíte na 17.11. 2020, tak...

Share This

Share this post with your friends!